سوال خبرنگار کیهان از بهرام قاسمی درون نشست خبری سخنگوی وزارت امورخارجه درون روز دوشنبه ۱۰ دی‌ماه سال جاری با واکنش عجیب وی همراه بود!